Ællinger

Velkommen som nybegynder i Benniksgaard Golf Klub

Hver mandag aften sæsonen igennem afholdes begynderturnering, som vi her i klubben også kalder Ællingeturnering.

I Ællingeturneringen bliver du som ny spiller sat sammen med en øvet spiller, som er flightfører. Han eller hun vil hjælpe dig med alle de praktiske ting, du kommer ud for på en runde og vil sikre, at dine første oplevelser på banen bliver gode, og at du føler dig tryg i de nye omgivelser.

Ællingeturneringen spilles over 9 huller og har en varighed af ca. 2½ time, og så er det gratis at deltage.

Efter spillet på banen mødes alle ved golfrestauranten, hvor præmier uddeles.

I Benniksgaard Golf Klub er et af vores stærkeste samlingspunkter netop Ællingeturneringen. Vi har det sjovt både på og udenfor banen, og vi oplever, at begyndere mandag efter mandag møder trofast op til turneringen, hvor der er god mulighed for at opbygge netværk og sociale relationer.

HVEM KAN DELTAGE:

Alle begyndere og prøvemedlemmer kan deltage sammen med andre højhandicappede golfspillere, som er medlem af Benniksgaard Golf Klub.

Du kan spille med i Ællingeturneringen, hvis du har et handicap mellem 54 og 36. Spillere, der ved sæsonstart har et handicap over 36, spiller som ælling sæsonen ud, også selvom handicappet kommer under 36 i løbet af året.

Når du kommer under handicap 36 og har spillet golf i min. 2 år, har du mulighed for at blive flightfører og dermed hjælpe nye spillere godt på vej.

TILMELDING:

Tilmelding til Ællingeturneringerne sker via Golfbox. Man kan tidligst tilmelde sig mandagen før kl. 17:30, og sidste tilmeldingsfrist er kl. 12:00 lørdagen før spilledagen.

Prøvemedlemmer spiller med max. hcp på 54 og tilmelder sig ligeledes via Golfbox.

Afbud pr. SMS på +45 29 82 08 56 (ingen tilmelding på dette nummer).

MØDETIDSPUNKT:

Mødetid og udlevering af scorekort ½ time før starttid uden for Proshoppen.

ÆLLINGETURNERING:

Turneringen afholdes på mandage i tidsrummet kl. 17:00 til 21:00. Der spilles stableford med fuldt spillehandicap over 9 huller på 18 huls banen. Ved lige scores afgøres placeringer efter laveste handicap. Turneringen er handicapregulerende for begyndere og prøvemedlemmer, men ikke for flightførere.

Turneringsledelse er de vagthavende fra begynderudvalget.

Willkommen als neuer Anfänger im Benniksgaard Golf Klub

Während der gesamten Saison findet jeden Montagabend ein Anfängerturnier statt, das wir hier im Verein auch Ællingeturnier nennen.

Beim Ællingeturnier wirst du als neuer Spieler mit einem erfahrenen Spieler zusammengebracht, der der Flightführer ist. Er oder sie hilft dir bei allen praktischen Dingen, die dir auf einer Runde begegnen, und sorgt dafür, dass deine ersten Erfahrungen auf dem Platz gut sind, und du dich in der neuen Umgebung sicher fühlst.

Das Ällingeturnier wird über 9 Löcher gespielt und dauert ungefähr 2½ Stunden, und die Teilnahme ist kostenlos.

Nach dem Spiel treffen wir uns im Golfrestaurant, wo die Siegerehrung erfolgt.

Im Benniksgaard Golf Klub ist das Ællingeturnier einer unserer stärksten Treffpunkte. Wir haben sowohl auf dem Platz als auch hinterher viel Spaß. Jeden Montag kommen die Anfänger zum Turnier, und hier haben sie eine gute Gelegenheit, Netzwerke und soziale Beziehungen aufzubauen.

WER KANN TEILNEHMEN:

Alle Anfänger, Probemitglieder und andere Spieler mit hohem Handicap, die Mitglieder des Benniksgaard Golf Klub’s sind, können mitspielen.

Du kannst am Ællingeturnier teilnehmen, wenn du ein Handicap zwischen 54 und 36 hast.

Wenn du unter Handicap 36 kommst und mindestens zwei Jahre lang gespielt hast, kannst du als Flightführer mitspielen und so neuen Spielern auf ihrem Weg helfen.

ANMELDUNG:

Anmeldung erfolgt über Golfbox. Die Anmeldung öffnet ab 17:30 an dem Montag davor, und Anmeldeschluß ist am Samstag vor dem Turnier um 12:00 Uhr.

Probemitglieder spielen mit max. Hcp 54 und melden sich ebenfalls über Golfbox an.

Absage erfolgt per sms über +45 29 82 08 56 (keine Anmeldung unter dieser Nummer).

ANKUNFTZEIT:

Anmeldung und Aushändigen der Scorekarte beginnt ½ Stunde vor Startzeit beim Proshop.

ÆLLINGETURNIER:

Das Turnier wird montags im Zeitraum von 17:00 bis 21:00 Uhr durchgeführt. Es wird Stableford über 9 Löcher auf der 18-Loch Bahn mit voller Spielvorgabe gespielt.
Bei Gleichstand wird nach Höhe des Handicaps entschieden. Das Turnier ist handicap regulierend für die Anfänger und Probemitglieder aber nicht für die Flightführer.

Turnierleitung sind die Mitglieder des Anfängerausschusses.