Velkommen

udflugt2014

Velkommen

Deltagelse i dameklubben foregår under afslappede forhold og vi lægger stor vægt på det sociale aspekt af golfspillet. Vort medlemstal ligger omkring 50 damer.

Medlem
Dameklubben modtager løbende nye medlemmer. Du kan blive medlem, hvis du er over 21 år gammel og dit handicap er på max. 54.
Du er velkommen til at henvende dig til en fra bestyrelsen, hvis du er interesseret i medlemskab.

Aktiviteter
Tirsdagsturnering
Vi spiller om tirsdagen med teeoff mellem kl. 15:00 og 16:30. Som noget nyt prøver vi i år at tillade teeoff hele dagen (kl. 06:00 – kl. 16:30). Det kræver at mindst 2 medlemmer af Dameklubben spiller sammen.
Tilmelding via. www.golfbox.dk eller via. touch-screen i klubhuset.
Vi spiller 5 serier. Der er præmieuddeling efter hver serieafslutning og når sæsonen er slut kåres årets vinder m.m.

Pink Cup Turnering
Vi står for den årlige Pink Cup (den 11. juni 2016) på Benniksgaard. Støtten går til forskning og behandling af brystkræft. Alle klubmedlemmer bliver inviteret (Dame, Herre & Ællinger).

Læs mere her

Kontingent for 2016
Kontingentet er kr. 500,- (€ 70,-) som bedes overført til vor konto hos Sydbank Gråsten Konto nr. 8060 – 104397-1 eller betales til dameklubbens kasserer Sofie Blaske Nielsen.

Willkommen

Die Teilnahme im Damengolfclub geschieht unter entspannten Bedingungen. Großer Wert jedoch wird auf den sozialen Aspekt des Golfspielens gelegt!

Mitgliedschaft
Der Damenclub kann laufend neue Mitglieder aufnehmen. Voraussetzung ist das Mindestalter von 21 Jahren und ein Handicap von mind. 54.
Bei Interesse bitte bei einem Vorstandsmitglied melden. Die Rezeption kann auch weiterhelfen.

Aktivitäten
Dienstagsturnier
Wir spielen dienstags mit Teeoff zwischen 15.00 und 16.30 Uhr. Als Neues probieren wir in diesem Jahr die Teeoffzeit zu erweitern. (06.00 bis 16.30) Es müssen aber mindestens 2 Damen vom Damenklub spielen.
Anmeldung über www.golfbox.dk oder Touch-screen im Klubhaus.
Wir spielen 5 Serien. Prämienverteilung nach jedem Serienabschluss. Bei Saisonende wird Jahresgewinner , Eclectic Gewinner geehrt.

Pink Cup Turnier
Am 11. Juni 2016 spielen wir unser Pink Cup Turnier. Der Überschuss geht direkt an die Brustkrebshilfe. Alle Klubmitglieder werden eingeladen. (Damen, Herren, Ællinger)

Weiterlesen

Jahresbeitrag 2016
500,- DKK oder 70,- EU bitte vor Saisonbeginn überweisen an Sydbank Graasten, Konto 8060-104397 oder die günstigere Variante der Barzahlung an unsere Kassiererin Sofie Blaske Nielsen.