Spilleformer

Spilleformer

3 kølleturnering:
Der må kun medtages og bruges 3 køller/jern/putter.

Eclectic:
Eclectic er en turnering, som typisk spilles sideløbende med anden turnering over flere runder. I Dameklubben Benniksgaard spiller vi denne turnering over 5 runder. Det bedste resultat på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, er gældende og udgør tilsammen spillerens 18 hullers resultat. Via Golfbox kreeres således automatisk ”din drømmerunde”. Vi spiller Eclectic som stableford -turnering og når det ikke længere er muligt at få point på hullet, samles bolden op og der noteres 12 i livescore/på scorekort.

Stableford:
Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller efter handicapnøglen. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag, opnås to point. Bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point svarer det til dennes handicap. Bold, som ikke kan give points, samles op. 

Greensome:
Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel.  Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent. Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap:
12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14.

Texas scramble:
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredje slag osv. Samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange). 

Mexican Scramble:

Som Texas Scramble med den forskel at spilleren, hvis slag lige er blevet brugt, ikke får lov at slå det næste.

Spielformen 

3 Schläger Turnier:
Jeder Spieler darf nur 3 Schläger seiner Wahl (inklusive Putter ) mit auf die Runde nehmen.

Eclectic:

Eclectic ist ein Turnier, das normalerweise über mehrere Runden neben einem anderen Turnier gespielt wird. Im Dameklub Benniksgaard spielen wir dieses Turnier über 5 Runden. Das beste Ergebnis, das der Spieler an jedem Loch in einer der Runden erzielt, ist gültig und bildet zusammen das 18-Loch-Ergebnis des Spielers. Via Golfbox entsteht so automatisch „Ihre Traumrunde“. Wir spielen Eclectic als Stableford-Turnier und wenn es nicht mehr möglich ist, am Loch Punkte zu erzielen, wird der Ball aufgenommen und 12 in der Live-Punktzahl/Scorekarte vermerkt.
Stableford:
Das Spielerhandicap wird nach Handicap Schlüssel auf die Löcher verteilt. Werden weniger Schläge benötigt, gibt es mehr Punkte und umgekehrt. Wenn der Spieler ein Ergebnis von 36 Punkten hat, hat er Par gespielt. Wenn kein Punkt mehr erzielt werden kann, wird der Ball aufgenommen und das Loch gestrichen.

Greensome:
Wie foursome, aber hier schlagen beide Spieler ab und man wählt eine Abschlag mit dem man weiterspielt. Das Spielerhandicap wird durch eine Formel errechnet: der Spieler mit dem niedrigsten Spielhandicap zählt 60 Prozent und der Partner zählt 40 Prozent. Ex.: Spieler 1 hat 12 Schläge und Spieler 2 hat 18 Schläge. Sie spielen mit Spielhandicap : 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 (wird auf 14 abgerundet).

Texas Scramble:
Team-Turnier für 2, 3 oder 4 Spieler. Die Teams sollten so zusammengesetzt werden dass Handicap unnötig ist. Alle spielen bei jedem Loch ab, dann wählt das Team den  besten Abschlag. Von dort spielen alle den 2. Schlag. Hiervon wird wieder den beste gewählt und der 3. Schlag wird von hier gemacht usw. Von jedem Spieler sollen  mindestens 4 Mal der Abschlag gewählt sein (bei 3’er Teams jedoch 5 Mal und bei 2’er Teams 6 Mal). 

Mexican Scramble:
 Wie Texas Scramble, nur mit dem Unterschied, dass die Spielerin, deren Abschlag gewählt wurde, den zweiten Schlag nicht macht.