Kontakt bestyrelse og udvalg

Kontakt Benniksgaard Golf Klub:
Al henvendelse skal ske på info@benniksgaard.dk eller 74 65 22 68

BENNIKSGAARD GOLF KLUB BESTYRELSE
Formand:
Finn Nielsen
mailTLF
Næstformand:
Flemming Kehlet
mail
Kasserer: bortfaldet og løses fremover af BGK´s forretningsleder René Haahr Klausen
Sekretær:
Tobias Tesch
Forretningsudvalg:
Finn L. Nielsen
Flemming Kehlet
René Haahr Klausen
Bestyrelsesmedlemmer:
Thomas Christiansen
Connie Nyborg Rahbæk
Viggo Andersen
Christine Carstensen
Suppleanter:
Erik Dall Jørgensen
Else Warmbier
BEGYNDER- OG
ÆLLINGEUDVALG

Connie Nyborg Rahbæk
mailTLF
TURNERINGSUDVALG
Johannes Koch
mail
SPONSORUDVALG
Finn Nielsen
mail+45 20 49 20 15
JUNIOR- OG ELITEUDVALG
Thomas Christiansen
Henrik Madsen
mailTLF
BANEUDVALG
XXX
mail
GREENKEEPER
Robert Nordberg
mail+45 31 43 44 12