Historien om Benniksgaard Golf

Stiftende generalforsamling

Historien om Benniksgaard Golf:
Benniksgaard Golf Klub blev stiftet på en stiftende generalforsamling afholdt den 20. august 1997. Af referatet fremgår det, at i alt 107, ud af i alt 153 personer, som havde betalt indskud, deltog. Der valgtes et 3-mands forretningsudvalg bestående af Jens Thomsen, Sønderborg – Jørn Nør, Rinkenæs – og Niels Johansen, Gråsten. De skulle, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, udforme et oplæg til en organisation, som generalforsamlingen kunne tage stilling til. Derefter kunne der vælges en 5-mandsbestyrelse iht. vedtægterne. Træner Sven Dall var allerede på daværende tidspunkt tilknyttet anlægget. Han kunne meddele, at han ville bestræbe sig på at give den nødvendige undervisning til alle nybegyndere inden baneåbningen i maj 1998.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt på foranledning af Mads Friis, som var hovedaktionær i det selskab, som havde igangsat selve anlægsarbejdet med banen. Et arbejde, som blev afsluttet i oktober 1997. Benniksgaard Golf Klub har fra dette tidspunkt – gennem en forpagtningsaftale med baneejeren – lejet retten til brugen af banen.

Første ordinære generalforsamling

Klubbens første ordinære generalforsamling afholdtes den 28. januar 1998 på Rinkenæs Hus. På forretningsudvalgets vegne kunne Niels Johansen meddele, at 263 personer havde meldt sig ind i klubben inden banen var spilleklar. Samtidig kunne det meddeles, at klubbens ansøgning om fuldgyldigt medlemskab af DGU (Dansk Golf Union) forventedes imødekommet i løbet af kort tid. På generalforsamlingen valgtes klubbens første bestyrelse, og Jens Thomsen blev senere valgt som klubbens første formand. Klubben har siden 1998 været fuldgyldigt medlem af DGU.

Indvielse af baneanlægget

Selve baneanlægget blev indviet af Dronning Ingrid den 16. maj 1998.

Anlæggelse af banen

Når man siger Benniksgaard, må man i samme åndedrag også sige Mads Friis. Benniksgaard er Mads Friis’ fødehjem. Det har været i familiens eje i generationer og har rødder tilbage til 1200-tallet, hvor den første gang nævnes i historiebøgerne. Mads Friis havde gennem en årrække drevet gården som traditionelt landbrug. Han har ligeledes drevet såvel bær- som minkavl, inden han med stor fremsynethed kom på ideen med at anlægge en golfbane.
Skeptikere skortede det ikke på. Det kostede flere års hård papirkrig med diverse myndigheder. Foruden bryderierne med at finde de rette investorer, inden man kunne gå i gang med selve baneanlægget.

Michael Traadsdal Møller blev valgt som arkitekt på banen – en opgave som trods utallige restriktioner, grundet områdets fredningsstatus, blev løst særdeles tilfredsstillende i samarbejde med entreprenøren Superfos Construction A/S. Resultatet blev en bane, som måske ikke er landets længste, men som stiller store krav til såvel omtanke og præcision. Undervejs i projektet, hvor der kun blev ændret minimalt på landskabets naturlige linier, måtte gravemaskinerne flere gange indstille arbejdet, så arkæologerne kunne komme til med deres fine redskaber. Under anlægsarbejdet blev der gjort flere oldtidsfund, herunder to store runddysser, en langdysse og en jættestue, som kan føres 5.500 år tilbage i tiden.

Den 16. maj 1998 kunne Mads Friis så efter en periode, hvor det ikke var blevet til megen søvn eller tid til familien, sætte kronen på værket og byde Dronning Ingrid velkommen til Benniksgaard og til åbningen af golfbanen.

Uden Mads Friis’ indsats havde der i dag næppe ligget en af Danmark smukkeste golfbaner i Rinkenæs, på kanten af Flensborg Fjord.

Historien om Benniksgaard Golf - indvielse af Dronning Ingrid

Foto: Frank B. Schmidt