Udvalg og funktion Benniksgaard Golf Klub

BEGYNDERUDVALGET

Målsætning: 

  • At arrangere ællingeturneringer med henblik på at give nye golfspillere forståelse for spillets regler og etik på en positiv og afslappet måde.
  • Være med til at skabe kontakter til andre klubmedlemmer for derved at bidrage til begyndernes indslusning i klublivet.

På grund af Halfdan Rasmussens “Rapanden Rasmus” bliver begyndere kaldt Ællinger her.

Aktiviteter:
Udvalget arrangerer ugentlige turneringer for spillere med handicap 37-54 og nye spillere uden officielt handicap (handicap 55). Nærmere detaljer om dette findes på siden “Ællinger” under “Kalender”. Der kan tilmeldes ællingeturneringerne i Golfbox her!

Turneringerne afholdes hver mandag aften i sæsonen. Hvert hold “ællinger” vil undervejs få hjælp og vejledning af en flightfører (en etableret spiller med max. handicap 37) angående etik og færdsel på banen samt golfreglernes anvendelse i praksis.

Der vil blive givet tips og fiduser, men decideret undervisning i spillets tekniske detaljer er trænernes (pro’ens) opgave.

Ved sæsonens afslutning arrangeres “ællingernes afslutningsturnering” over 18 huller, hvor alle klubmedlemmer kan deltage.

Junior- & Eliteudvalget

Benniksgaards elitehold består af en bruttotrup på ca. 25 spillere, som indbyrdes kæmper om en plads på klubbens hold i hhv. 3. division for damer, 3. division for herrer og kvalifikationsrækken for herrer. Bruttotruppen består både af en god blanding af yngre spillere med udviklingspotentiale og rutinerede kræfter.

Der trænes om vinteren på Trackman indendørs og om sommeren udendørs ugentligt.

For at finde de rigtige spillere til hver match, evalueres spillerne løbende og deres niveau vurderes ud fra handicap og indleverede scorekort.

Eliteudvalget der udtager truppen består af: Kirsten, Leif, Rene og Thomas. Vi håber at klubbens medlemmer vil komme ud og støtte os i de kampe, vi spiller.

Sponsorudvalget

I sponsorudvalget arbejder vi med at servicere vore trofaste, bestående sponsorer samt tilbyde nye sponsorer at eksponere/markedsføre deres virksomhed også gennem golfklubben.

SE VORES FORSKELLIGE SPONSORATER HER! Vi er fleksible og åbne for andre ideer også.

Som sponsor for f.eks. en klubturnering opnår du bl.a. synliggørelse af din virksomhed/person blandt medlemmer og gæster og ikke mindst den udbredte sympati, der hæfter sig til en sponsor, som støtter den lokale amatørgolfklub.

Herudover tilbydes en turneringssponsor følgende muligheder:

Personlig profilering ved start og præmieoverrækkelse, turneringen bærer sponsors navn med logo i klubbens officielle program, invitationer, opslag og pressemeddelelser, opsætte banners/skilte/flag omkring klubhus/startområde, udlevere diverse reklameartikler m.v., sponsor inviteres til at deltage i årets sponsorturnering.