Klubbens udvalg og funktion

BEGYNDERUDVALGET

Målsætning:

Udvalgets målsætning er:

  • At arranggere ællingeturneringer med henblik på at give, nye golfere forståelse for spillets regler og etik på en positiv og afslappet måde.
  • Være med til at skabe kontakter til andre klubmedlemmer for derved at bidrage til begyndernes indslusning i klublivet.

På grund af Halfdan Rasmussens “Rapanden Rasmus” bliver begyndere kaldt Ællinger her.

Aktiviteter:
Udvalget arrangerer ugentlige turneringer for spillere med handicap 37-54 og nye spillere uden officielt handicap (handicap 55). Nærmere detaljer om dette findes på siden ællingeturneringer spilledage.

Turneringerne afholdes hver mandag aften i sæsonen. Hvert hold “ællinger” vil undervejs få hjælp og vejledning af en flightføre (en etableret spiller med max. handicap 37) angående etik og færdsel på banen samt golfreglernes anvendelse i praksis.

Der vil blive givet tips og fiduser, men decideret undervisning i spillets tekniske detaljer er trænernes (pro’en) opgave.

Ved sæsonens afslutning arrangeres “ællingernes afslutningsturnering” over 18 huller hvor alle klubmedlemmer kan deltag.

Junior- & Eliteudvalget

Benniksgaards elitehold består af en bruttotrup på ca. 10 spillere, som indbyrdes kæmper om en plads på klubbens 4. divisionshold. Bruttotruppen består både af rutinerede elitespillere samt juniorer.

For at finde de rigtige spillere til hver match, spilles der løbende udtagelsesrunder gennem sæsonen både på vores egen bane samt fremmede baner.

Rene og Thomas vil stå for 1. holdet i år. Vi håber at klubbens medlemmer vil komme ud og støtte os i kampen om at rykke op.

Målsætningen for i år er at slutte i top-3 i vores pulje.

Sponsorudvalget

I sponsorudvalget arbejder vi med at servicere vore trofaste, bestående sponsorer samt tilbyde nye sponsorer at eksponere/markedsføre deres virksomhed også gennem golfklubben.

Som sponsor for klubturnering opnår du bl.a. synliggørelse af din virksomhed/person blandt medlemmer og gæster og ikke mindst den udbredte sympati, der hæfter sig til en sponsor, som støtter den lokale amatørgolfklub.

Herudover tilbydes sponsor følgende muligheder:

Personlig profilering ved start og præmieoverrækkelse, turneringen bærer sponsors navn med logo i klubbens officielle program, invitationer, opslag og pressemeddelelser, opsætte banners/skilte/flag omkring klubhus/startområde, udlevere diverse reklameartikler m.v., sponsor inviteres til at deltage i årets sponsorturnering.