1103060833154037
 

Ordinær generalforsamling i Benniksgaard Golf Klub, tirsdag den 15. november 2016. kl. 19.00. Mødested: Benniksgaard Golf Restaurant, Sejrsvej 109-113, Rinkenæs

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virke det forløbende år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  På valg: Kirsten Palmgren, Jørgen Nøhr og Jens Enemark – alle modtager genvalg
  Suppleanter: Ingen på valg
 8. Valg af revisor og suppleant
  Revisor: Ib Funder Nielsen – modtager genvalg
  Suppleant: Jørgen Andresen – modtager ikke genvalg
 9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Finn Nielsen

 


Hauptversammlung Benniksgaard Golf Klub, Dienstag den 15. November um 19:00 Uhr. Veranstaltungsort: Benniksgaard Golf Restaurant, Sejrsvej 109-113, Rinkenæs

 1. Wahl des Leitenden
 2. Bericht über die Arbeit des Vereins im vergangenen Jahr
 3. Präsentation der geprüften Abschlüsse zur Genehmigung
 4. Präsentation des Haushalts und die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
 5. Vorschläge aus dem Vorstand
 6. Vorschläge von Mitgliedern
 7. Wahl der Vorstandsmitglieder und der Stellvertreter:
  Zur Wahl: Kirsten Palmgren, Jørgen Nøhr und Jens Enemark – stellen sich alle zur Wiederwahl
  Stellvertreter: Keine Wahl
 8. Wahl des Abschlussprüfers und seines Stellvertreters
  Wirtschaftsprüfer : Ib Funder Nielsen – Stellt sich zur Wiederwahl
  Stellvertreter: Jørgen Andresen – stellt sich nicht zur Wiederwahl
 9. Verschiedenes

Im Namen des Vorstandes
Finn Nielsen