Greenkeeper nyt Benniksgaard Golf

12.2.2024:
Klubben har bestilt 8 robotter fra Maskincenter Felsted, der fremover skal klippe semirough og fairway.
Dermed kan vi spare noget personale. Vi vil samtidig gerne takke Henning Schlaikjer og Kenneth Bergmann for deres indsats.

Maskincenter Felsted startede i sidste uge med at lægge strøm ud til robotterne, men på grund af for megen nedbør, må vi se, hvornår de kan fortsætte arbejdet.

Derefter skal hele banens klippearealer måles op til robotterne. Det tager 1-2 uger. Planen er, at robotterne skal køre fra den første uge i marts, hvis vejret tillader det.

Planer for sæson 2024:

Almindelig pleje tager ca. 80% af vores tid, så det er begrænset, hvad vi kan nå af øvrigt arbejde!

De fleste greens er kommet sig pænt efter sidste års problem med gift, men de skal have lidt ekstra pleje, når temperaturen stiger lidt.

Fortsætte med dressning af fairways, forgreens og tees. Vi håber, vi kan dresse den største del i marts, april, september og oktober!