I forbindelse med generalforsamlingen i Benniksgaard Golf Klub fremlægger vi hermed det reviderede regnskab til gennemgang.

Download her