1103060833154037
 

Efter generalforsamlingen den 24. November 2014 har bestyrelsen konstitueret sig som følgende.

Formand, Carlo Jensen
Næstformand, Peter Prag (ansvarlig for seniorkubben)
Kasserer, Erik Nielsen (ansvarlig for sponsorer)

Bestyrelsesmedlemmer:
Bettina Jürs (ansvarlig for begynder udvalget, Dameklubben)
Thomas Christiansen (ansvarlig for Junior- og Eliteudvalgene)

Sven Dassel (ansvarlig for herreklubben)
Merete Fischer (referent  og sekretær)

Subbleanter:
Henrik Konnerup
Hans Henrik Bolø


Der Vorstand hat sich konstituiert

Nach der Jahreshauptversammlung am 24. November 2014 setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen.

1. Vorsitzender, Carlo Jensen
2. Vorsitzender, Peter Prag
Kassenwart, Erik Nielsen

Vorstandsmitglieder:
Bettina Jörs (Verantwortlich für Anfängerausschuss und Damenklub)
Thomas Christiansen (Verantwortlich für Junior und Eliteausschuss)
Sven Dassel (Verantwortlich für Herrenklub)
Merete Fischer Sekretär und Referent

Suppleanten:
Henrik Konnerup
Hans Henrik Bolø