Kontaktinfo bestyrelse og udvalg

Al henvendelse skal ske på info@benniksgaard.dk eller +45 74 65 22 68

BENNIKSGAARD GOLF KLUB BESTYRELSE
Formand:Finn Nielsenfinnlundingnielsen@gmail.com+45 2049 2015
Næstformand:
Rene Haahr Klauseninfo@benniksgaard.dk
Kasserer:Sven Dassel
Bestyrelsesmedlemmer/aktiviteterKirsten Palmgreen
Jørgen Rehhof Nør
Flemming kehlet
Jens Enemark
Suppleant:Viggo Andersen
BEGYNDER- OG ÆLLINGEUDVALG
Kontaktperson:Erik Sørensensputte@anderledes.dk
Aktiviteter/turnering:Gert Walther
Else Warmbier
Bettina Jørs
Torben Thygesen
Pia Tesch
HUS- OG AKTIVITETSUDVALG
Kontaktperson:Susan Bruussusan@bruusprivat.dk+45 2570 2711
Tobias Tesch
Mette Rahbek
Bjarne Sell
Tommy Hansen
GOLFSPILLEREN I CENTRUM
Koordinater:Flemming Kehletkehletflemming@gmail.com
Kim Nielsen
Henrik Lang
Christian Rahbek
TURNERINGSUDVALG
Turneringsansvarlig:FinnL. Nielsen+45 2049 2015
Turneringsudvalg:Flemming Kehlet
Jørgen Rehhof Nør
Morten Lindekilde
Viggo Andersen
Erik Sørensen
Ib Funder
Per M. Nissen
Per Asmussen
JUNIOR- OG ELITEUDVALG
Formand:Thomas Christiansen tch@paradis.dk+45 51379936
Jan Perlewitz
Tony Hvidkjær
BANEUDVALG
Formand:Sven Dassel
Dieter Bednaski